2016-12-29 Några bilder på Arabda i Dubai. - Patrick Wahl