161229 Arabda o Pistol lastas till Dubai. - Patrick Wahl